24 มีนาคม 2558
ไก่เนื้อ (บาท/ก.ก.) 37 
ลูกไก่เนื้อ (บาท/ตัว) 7.50 
ไก่รุ่น-ไก่สาว (บาท/ตัว) 102 
ลูกไก่ไข่ (บาท/ตัว)
ไข่ไก่คละ (บาท/ฟอง)
สุกรขุน (บาท/ก.ก.) 62 - 63
ลูกสุกรขุน ( บาท/ตัว) 1,800
(+/-)58
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย


24 มี.ค. 58 (หน่วย บาท/กก.)
ข้าวโพดอาหารสัตว์
- ตลาดกรุงเทพฯ
9.45 - 9.60
- ตลาดลพบุรี - นครราชสีมา 9.35 - 9.75
กากถั่วเหลืองโรงสกัด  
- สกัดเมล็ดนำเข้าโปรตีนต่ำ (43%) 16.60- 17.65
กากถั่วเหลืองนำเข้า  
เมล็ดนอกกะเทาะเปลือก (dehull) 47% 18.00 - 18.85 
ถั่วเหลืองอบ 19.30 - 19.80
ปลาป่นเกรดอาหารกุ้ง 48.50
ปลาป่นกลิ่นเบอร์ 2  
- โปรตีนสูงกว่า 60% 42.70
- โปรตีนต่ำกว่า 60% 40.70
ที่มา : สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์


B.INTER monitor Model : PT-1
+ แสดงทั้งหมด
ภาษาไทย english language
+ ทั้งหมด
แนะนำเกี่ยวกับระบบตู้ฟักโดย อ.ไพโรจน์ ให้กับ ...
วันที่: 28/08/2556
เข้าเยี่ยมชมดูหน้างานเกี่ยวกับระบบ Auto Nest ...
วันที่: 27/08/2556
แนะนำเกี่ยวกับการจัดการระบบ EVAP ให้กับลูกค้า...
วันที่: 26/08/2556
จัดทำ CRM กับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่เนื้อส่งออก เพื...
วันที่: 23/08/2556
ติดตั้งและฝึกอบรมระบบ Water Treatment
วันที่: 15/08/2556
ให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับระบบ BIOGAS กับลูกค้...
วันที่: 14/08/2556

N-Inter on face book

+ วิดิโอทั้งหมด
 
+ ทั้งหมด

งานติดตั้ง ระบบ EVAP ในโรงเรือน Green house

งานติดตั้งโรงเรือนระบบปิด 89 เกษตรภัณฑ์

งานติดตั้งโรงเรือนสุกรระบบปิด จ.ลพบุรี
+ ทั้งหมด
อรวรรณฟาร์มเพิ่มกำไรไก่เนื้อด้วยพัดลมประหยัดไฟ 3 ใบพัด
วันที่: 27/10/2553
สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์
© copyright 2010 | all right reserved | B.INTERNATIONAL AND TECHNOLOGY Co., Ltd. | http://www.b-inter.com | e-mail: info@b-inter.com