เดือน ตุลาคม 2555
ลูกไก่เนื้อ 6.96 บาท/ตัว
ไก่เนื้อ

31.37 บาท/ก.ก.
ไก่รุ่น-ไก่สาว 105.5 บาท/ตัว
ลูกไก่ไข่ 11 บาท/ตัว
ไข่ไก่คละ 235 บาท/100 ฟอง
ลูกเป็ดไข่ ซี พี
โกลด์เด้นท์
60 บาท/ตัว
ลูกสุกรขุน 1,200 บาท/ตัว
สุกรขุน 47.65 บาท/ก.ก.
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย


เดือน พฤศจิกายน 2555
หน่วย : บาท/กิโลกรัม
(ราคาส่งถึงโรงงาน)
ข้าวโพดอาหารสัตว์ 10.49
ปลาป่น 30.83
ปลาป่นนำเข้า 68.37
กากถั่วเหลืองต่างประเทศ 18.85
กากถั่วเหลืองเมล็ดนำเข้า 20.28
กากถั่วเหลืองกะเทาะเปลือก 21.48
รำสด 11.15
กากรำสกัดน้ำมัน 9.31
ปลายข้าว 15.45
มันสำปะหลังเส้น 7.48
WHEAT BRAN 8.80
WHEAT FLOUR 17.98
WHEAT GLUTEN 47.50
ตับปลาหมึก SLP 36.13
น้ำมันปลา FO 55.71
ปลาหมึกป่น SLM 120
เปลือกกุ้ง 26.72
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย


B.INTER monitor Model : PT-1
+ แสดงทั้งหมด
ภาษาไทย english language
+ ทั้งหมด
ผู้บริหารพบลูกค้า Integrate คุณฉวีวรรณ ประธาน...
วันที่: 04/09/2556
แนะนำเกี่ยวกับระบบตู้ฟักโดย อ.ไพโรจน์ ให้กับ ...
วันที่: 28/08/2556
เข้าเยี่ยมชมดูหน้างานเกี่ยวกับระบบ Auto Nest ...
วันที่: 27/08/2556
แนะนำเกี่ยวกับการจัดการระบบ EVAP ให้กับลูกค้า...
วันที่: 26/08/2556
จัดทำ CRM กับกลุ่มผู้เลี้ยงไก่เนื้อส่งออก เพื...
วันที่: 23/08/2556
ติดตั้งและฝึกอบรมระบบ Water Treatment
วันที่: 15/08/2556

N-Inter on face book

+ วิดิโอทั้งหมด
 
+ ทั้งหมด

งานติดตั้งโรงเรือน B.INTER Green Farm (โดยใช้วัสดุ Fiber Cement) โรงเรือนหลังคาและผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ฟาร์ม BF นครปฐม

โรงเรือน B.INTER Green Farm ทิพวณาฟาร์ม

งานติดตั้งโรงเรือน B.INTER Green Farm : PPM ฟาร์ม และ สำเภาทองฟาร์ม
+ ทั้งหมด
อรวรรณฟาร์มเพิ่มกำไรไก่เนื้อด้วยพัดลมประหยัดไฟ 3 ใบพัด
วันที่: 27/10/2553
สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กรมปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์
© copyright 2010 | all right reserved | B.INTERNATIONAL AND TECHNOLOGY Co., Ltd. | http://www.b-inter.com | e-mail: info@b-inter.com
code psn gratuit